Bell-Art

การสร้างระฆังสำริดขนาดใหญ่เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา

นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ชื่อเสียงลาภยศ สรรเสริญ ดังก้องกังวาล

หจก. เบลอาร์ต (ซองจงซา) ผลิตและจำหน่ายระฆังสำริดคุณภาพดีเยี่ยม Pattaya Grand Sales - เที่ยวทั้งวันลดทั้งเมือง - Trip2pattaya.com ดำน้ำ เกาะทะลุ ตกหมึก ที่พัก จ.ประจวบ ThaiBestJobs.Com | แหล่งหางานทั่วประเทศไทย :: หางาน ค้นหางาน สมัครงาน ประกาศงาน ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย Aiweb : Chiangmai Navihatorข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงใหม่ unseentourthailand.com
 
: การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล
การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประการพระศาสนา  นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง  มีคนนับหน้าถือตา  นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา  เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  เจริญด้วยทรัพย์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ   รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า  เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ  ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น
อานิสงส์ถวายระฆัง
 1. เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 2. เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
 3. ละความตระหนี่
 4. ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
 5. เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมไม่อานิสงส์ในทิพยสมบัติ และเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆจะเป็นผู้มีความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะงดงามบริบูรณด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า “จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก ”หจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้นและส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่หน้าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาที่มาก มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง  พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายและคนที่ต้องทำการค้า เจรจาต่อรอง 
ระฆังข้างพระบรมธาตุ
ด้านนอกกำแพงของพระบรมธาตุ   มีระฆังเรียงรายอยู่สองข้าง คือด้านทิศเหนือและทิศใต้เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนมักจะเคาะระฆังจากใบแรกถึงใบสุดท้ายบางคนก็ตีระฆังด้วยความสนุกสนานตามประสาแบบไทยๆ แต่มักจะเป็นที่สงสัยของบรรดาฝรั่งทั้งหลาย   คราวหนึ่ง ขณะที่ฝรั่งประมาณ ๔ คนกำลังพินิจพิจารณาอยู่กับความงามของภาพแกะสลักของวิหารพระเจ้ากือนาอยู่นั้น ทันใดนั้นมีคนไทยแท้ จำนวน 3 คน เดินมาทางนั้น แล้วบรรจงตีระฆังอย่างแรง ทำให้ฝรั่งตาน้ำข้าวมีอันตกอกตกใจไปตามๆกัน พร้อมอุทานว่า what happened!!  ?แปลว่า เกิดอะไรขึ้น!! บังเอิญมีหลวงพี่รูปหนึ่งเดินมาบรรจบเหตุการณืนั้นพอดี จึงบอกฝรั่งว่า’’ เฉยๆ ไว้โยม ไม่ต้องตกใจ’’ แล้วบอกว่าคนไทยเขาตีระฆังเป็นเรื่องปกติ ยิ่งทำให้ฝรั่งเวรี่งงยิ่งขึ้น เขาถามว่าตีทำไม why they beat it? หลวงพี่จึงอธิบายต่อไปว่า การตีระฆังของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น หรือชาวพุทธทั่วไปนั้นมีเหตุผลอยู่หลายประการ  คือ
 1. ส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า ถ้าได้ตีระฆังที่อยู่รอบพระบรมธาตุแล้ว จะเป็นมงคลต่อตนเอง เป็นการประกาศยันได้ว่า เขาได้มานมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพแล้ว เพื่อบอกให้เทวดาอารักษณ์ เจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับทราบเพื่ออนุโมทนาต่อบุญกุศลที่ได้มาทำบุญ นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นคติความเชื่อของชาวพุทธ เมื่อได้ทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง มักจะประกาศบุญนั้นให้ผู้อื่น รวมถึงเทวดา ฟ้าดินได้รับทราบ เพื่อการอนุโมทนาบุญให้ผู้อื่นได้รับส่วนบุญที่ตนเองได้ทำขึ้น อันเป็นการแบ่งปันส่วนบุญแก่ผู้อื่น
 2. เชื่อว่าการเคาะระฆัง เป็นการถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องจากเสียงระฆังมีความดังกังวาล เปรียบเสมือนพระคณุของพระรัตนตรัยที่แผ่กังวาลไปทั่วจักรวาลอีกทั้งยังมีความเชื่อว่า การได้เคาะระฆังถวายเป็นพุทธบูชา หรือการถวายระฆังเป็นพุทธบูชาทำให้มีอานิสงส์ที่จะส่งผลให้เกิดในชาติต่อๆไป เป็นผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงขจรไปทั่วสี่ทิศ และมีเสียงสำเนียงที่ไพเราะน่าฟัง ด้วยเหตุนี้คนจึงนิยมนำเอาระฆังมาถวายที่วัด ทั้งระฆังใบใหญ่และขนาดจิ๋ว
 3. เชื่อว่าการได้มาไหว้พระบรมธาตุแล้วได้เคาะระฆัง จะทำให้เขาผู้นั้นกลับมาเยือน ณ ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งในอนาคต ด้วยความศรัทธาและชื่นชอบในบรรยากาศของเมืองเหนือ แขกที่มาเยือนจะเคาะระฆังเพื่ออธิษฐานให้ตนเองได้มีโอกาสมาเยือนที่นี้อีกครั้ง เช่นระฆังใหญ่ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชื่อว่า ถ้าใครตีระฆังแล้วจะได้กลับไปเยือนวัดพระธาตุดอยกองมู ดินแดนแห่งแม่ฮ่องสอนอีกครั้ง

เมื่ออธิบายจบแล้ว ฝรั่งก็บอกว่า อ๋อ ไอซี เข้าใจแล้ว แล้วเขาก็รีบเดินไปหาระฆังแล้วเคาะระฆังอย่างสนุกสนานหลวงพี่จึงถามว่า “อ้าว แล้วโยมเคาะระฆังทำไม” เขาก็ตอบว่า “I Like chiang Mai very much,I would Like to comeback again, so , I must beat it” เขาว่า ”ฉันชอบเชียงใหม่มากฉันอยากกลับมาเยือนอีกครั้ง ดังนั้นฉันต้องเคาะระฆัง” เออดีๆ very good หลวงพี่ตอบ……..

  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลอาร์ต ผู้ผลิตและจำหน่ายระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักเป็นตันๆ และระฆังเล็กที่ระลึก

 

ห้างหุ้นสวนจำกัด เบลอาร์ต
117/5 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
BELL ART LTD.,PART.
117/5 Thewaphiban Rd, Mueang Roi-Et,
Roi-et province,45000,Thailand.
โทรติดต่อ 
043-515576
08-1-872-7725 
08-9-514-1618
 
โปรโมทเว็บ โฆษณาฟรี ลงประกาศฟรี ThaiAll
Copyright © 2019 www.bellart.co.th All Rights Reserved.
ทำเว็บ ออกแบบเว็บ Web Design เว็บสำเร็จรูป เว็บไซต์สำเร็จรูป